HASAR TAKİP MERKEZİ
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Başbakanlık bünyesindeki Hazine Müsteşarlığı çatısı altında hizmet veren ve Türkiye’deki tüm sigorta şirketleri ve sigorta tipleri ile entegre bir sisteme sahip olan merkezi bir sigorta sistemidir.

Türkiye’de vatandaşa hizmet veren ve ilgili branşlarda ruhsatı bulunan her bir sigorta şirketi merkezin doğal bir üyesi olduğu gibi tüm bilgileri diğer sigorta şirketlerinde olduğu gibi bu merkez içerisinde toplanıyor. Böylelikle sigorta hizmetlerinde merkezi bir hizmet sağlanıyor. SBM özellikle hasar takip merkezi gibi önemli hizmetleri bu merkezi ve güncel sistemi ile vatandaşa sunuyor.

hasare

Hasar Takip Merkezi Nedir?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde tüm sigorta şirketlerine ait verilerin güncel olarak bulunuyor olması Türkiye genelinde hasar takibinin en doğal ve en etkili şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ‘Hasar Takip Merkezi’ ekranında;

*Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi Veri Tabanı (SİSBİS) İstatistikleri
-Rapor
– Sigorta şirketleri bildirimlerinde suiistimal yöntemleri
– Diğer bildirimlerde suiistimal yöntemleri
– Sigorta şirketleri ay bazında suiistimal bildirim adetleri
– Diğer kaynaklar ay bazında suiistimal bildirim adetleri
– Sigorta şirketleri bildirim giriş nedenleri

-Başlangıç tarihi

-Bitiş tarihi

*SBM Eksper Raporu (EKSRAP) İstatistikleri
-Rapor
– Eksper raporuna konu olan hasarların ürün bazında dağılımı
– Trafik dalı toplam hasar tutar aralığı bazında dağılım (TL)
– Kasko dalı toplam hasar tutar aralığı bazında dağılım (TL)
– Trafik dalı araç grubu bazında dağılım
– Kasko dalı araç grubu bazında dağılım
– Trafik dalı otomobil araç grubu dosya başı toplam maliyet bazında dağılım (Max. 5 il)
– Kasko dalı otomobil araç grubu dosya başı toplam maliyet bazında dağılım (Max. 5 il)

-Başlangıç tarihi

-Bitiş tarihi

*SBM Ağır Hasarlı Araç Bilgi Sistemi (AHBİS) İstatistikleri
-Rapor
– Ağır hasarlı araç adedi tablosu
– Ağır hasar türü bazında ağır hasar araç dağılımı
– Araç model yılı bazında ağır hasarlı araç dağılımı

-Başlangıç tarihi

-Bitiş tarihi

şeklinde rapor görüntülemeleri belirli tarih aralıklarında kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*