TRAFİK CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ
Karayollarında trafik kuralları çerçevesinde uygulanan trafik cezalarında vatandaşın itiraz hakkı da bulunuyor. Özellikle ileri nesil kamera sistemlerinin ve denetleme sistemlerinin kullanıldığı trafik denetlemelerinde hatalı tespit edilen trafik kuralı ihlallerinde araç sürücüleri trafik cezası itirazında bulunabiliyor.

Bunun için araç sürücüleri tarafından trafik cezası itiraz dilekçesi hazırlanması ve belirlenen süreç içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor. Eğer araç sürücüsünün haklı görülmesi durumunda uygulanan trafik cezasının iptali söz konusu olur.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Trafik cezası Kabahatler Kanunu kapsamında altında olduğundan kanunun 27.maddesine göre 15 günlük süre içerisinde itirazda bulunma hakkı bulunuyor. Bu süre içerisinde itirazda bulunulmaz ise trafik cezası kesinleşir. Trafik cezası itiraz dilekçesi örneği üzerinden dikkat edilmesi/doldurulması gereken yerler ise;

ceza

*Trafik ihlalinin gerçekleştirdiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesine hitap
*İtiraz eden
*İtiraza konu tutanağın tanzim tarihi
*İtiraza konu tutanağın tebellüğ tarihi
*İtiraz konusu
*Açıklama
*Sonuç ve talep
*İtiraz eden ad,soyad ve imza
*Dilekçeye ek belge bilgileri (nüfus cüzdanı sureti, ruhsat fotokopisi, ceza tutanak fotokopisi) şeklinde listeleniyor. Bu kısımların doğru ve eksiksiz olarak doldurularak, bağlı bulunulan ve trafik kural ihlallinin gerçekleştirdiği yerin bağlı bulunduğu sulh ceza mahkemesine başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu şekilde özellikle radar cezası uygulamalarına haksız durumlar halinde itirazda bulunarak, gereksiz yere ödenen trafik cezasının iptali ve iadesi sağlanabilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*