HASARSIZLIK İNDİRİMİ ORANLARI
Zorunlu trafik sigortası ya da kasko yaptıran araç sahiplerinin sigorta süresince kaza yapmaması bir sonraki dönemde avantaj sağlamakta ve hasarsızlık indiriminin alınmasını mümkün kılmaktadır.

Araç sürücülerinin zorunlu trafik sigortası ya da kasko yaptırma sırasında çeşitli konularda indirim alabilmesi mümkündür. Sigorta mevzuatında yapılan düzenlemeler ile birlikte kişilerin hasarsızlık indirimi almasında belirlenen oranlar açık bir şekilde paylaşılmıştır. Hasarsızlık indirimi ile ilgili oranlar sigorta firmalarına göre değil genel mevzuatlara göre belirlenmektedir. Eğer bir kişi sigortalı olunan süre içerisinde kaza yapmazsa bir sonraki sigorta işleminde birinci yıl hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır.

Kasko sigortası bulunan kişilerde hasarsızlık indirim oranları çok daha yüksek olmaktadır. Yapılan açıklamalara göre kasko sigortasında hasarsızlık indirim oranları birinci yıl yüzde otuz ikinci yıl yüzde 43 üncü yıl yüzde elli dördüncü yıl yüzde 60 ve beşinci Yıl yüzde 65 olarak belirlenmiştir.

Bu örnekte de görüldüğü üzere kasko sahibi olan araç sahiplerinin kaza yapmaması halinde her yıl ödenecek olan tutar düşmekte ve özellikle beş yıl sonunda yüzde 65 gibi oldukça yüksek bir indirim hakkı elde edilmektedir. Kişilerin bu konuda araçlarını sürerken dikkatli olması hem olası can kayıplarını önleyecek hem de aracın değer kaybı yaşamasının ve aracın hasarlı olmasını engelleyecektir.

Hasarsızlık indirimi aracın normal kasko ücreti belirlendikten sonra uygulanmakta ve elde edilen tutar kişilerden tahsil edilmektedir.

hasar


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*